Κορονοϊός: 12 επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης για το επόμενο 4μηνο

-

Επειδή οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης πανδημίας από τον COVID-19 αρχίζουν να λαμβάνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας και επειδή οι εργαζόμενες τάξεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και το σύνολο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οδηγούνται σε μια εκτεταμένη καταστροφή αν δεν υπάρξει εδώ και τώρα τεράστια κινητοποίηση ανθρώπων και πόρων, καταθέτω μια πρόταση για 12 άμεσα μέτρα που πρέπει να ισχύσουν για το επόμενο 4μηνο, αναδρομικά από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου.

Κάθε καθυστέρηση στην εφαρμογή τους θα είναι επώδυνη για το κοινωνικό σύνολο.

 1. Καθολική Μισθολογική κάλυψη όλων των μισθωτών εργαζομένων από 1ης Μαρτίου, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις σχέσεις απασχόλησης.
 2. Πλήρης απαγόρευση απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, αναδρομικά από 1ης Μαρτίου.
 3. Πλήρης και έγκαιρη καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Καταβολή Δώρου Πάσχα φέτος και στον Δημόσιο Τομέα ώστε να κρατηθεί ζωντανή η αγορά. Πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε έκτακτο πρόγραμμα ρευστότητας για τη διευκόλυνση της καταβολής.
 4. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ελευθέρων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 5. Πάγωμα των τραπεζικών οφειλών για οποιαδήποτε κατηγορία δανείου σε ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς,  μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και συνταξιούχους.
 6. Οριζόντια αναστολή πλειστηριασμών ακινήτων ατομικής ιδιοκτησίας.
 7. Κήρυξη ενοικιοστάσιου για όλες τις κατηγορίες επαγγελματικής στέγης (εμπόριο, βιοτεχνία, επιστημονικά επαγγέλματα και υπηρεσίες)
 8. Μη έκδοση οικιακών λογαριασμών ρεύματος και νερού, ακόμα και χρησιμοποιώντας το μέτρο της επίταξης.
 9. Αμεση πρόσληψη 10.000 επαγγελματιών στην Υγεία, την Πολιτική προστασία, την Κοινωνική Πρόνοια, την Εκπαίδευση και όπου αλλού οι ανάγκες στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών είναι μεγάλες.
 10. Εκτακτο πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα για την στελέχωση υπηρεσιών πρώτης γραμμής.
 11. Αμεση ψήφιση ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία και την εξ’ αποστάσεως εργασία.
 12. Αμεση στρεμματική καταγραφή μέσω ΕΛΓΑ των αγροτικών καλλιεργειών που θα υποστούν ζημιά  στη διακίνηση των προϊόντων τους τους επόμενους μήνες και αποζημίωσή τους.

Απαιτείται μεγάλη κοινωνική κινητοποίηση για να μην οδηγηθούμε σε ένα κοινωνικό Αρμαγεδδώνα, όπως είναι αυτήν τη στιγμή η τάση. Απαιτείται συσπείρωση όλων των ζωντανών κοινωνικών δυνάμεων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους καταβολές

Sourceethnos.gr