Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Στο «κόκκινο» οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Το 75% υπέστη σοβαρές ζημιές

Βαριά λαβωμένες από την πανδημία του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της βγαίνουν για ακόμα μία φορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με το 75% των επιχειρηματιών να δηλώνουν ότι υπέστησαν ζημιές από την πανδημία και το 66% να μην εμφανίζεται ικανοποιημένο από τα μέτρα στήριξης.

Σημαντικό ποσοστό έχουν δάνεια και υποχρεώσεις που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν, ενώ περισσότεροι από τους μισούς αγωνιούν για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ο οποίος – όπως σημειώνουν – απειλεί όλο και περισσότερους ακόμα και απώλεια της πρώτης κατοικίας.

- Διαφήμιση -

Την ίδια στιγμή αναφορικά με τα εργασιακά, οι μικρομεσαίοι εργοδότες εκφράζουν θετική ή μάλλον θετική άποψη σε ποσοστό 52% έναντι ενός ποσοστού 40% που εξέφρασε αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη ως προς το αποτύπωμα του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου.

Τι απαντούν οι επιχειρηματίες για τον νέο εργασιακό νόμο

Ωστόσο σε επιμέρους αλλά κρίσιμα ζητήματα, όπως π.χ. όταν ρωτήθηκαν εάν θεωρούν ότι με τον νέο νόμο η κυβέρνηση καταργεί το 8ωρο το 51% απάντησε καταφατικά και το 32% αρνητικά και ένα 4% επέλεξε να μην απαντήσει στην ερώτηση. Σε επίπεδο δραστηριότητας τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρηματιών που εκτιμούν ότι το 8ωρο καταργείται προέρχονται από τους κλάδους του εμπορίου και της μεταποίησης, ενώ σε επίπεδο μεγέθους επιχειρήσεων, εκφράζονται κυρίως από τις μικρότερες, όσες δηλαδή απασχολούν από 1 έως 5 υπαλλήλους.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα έρευνα της OPINION POLL, η οποία έγινε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. H έρευνα υλοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 επιχειρηματιών – επαγγελματιών μελών του Ε.Ε.Α και βασικά πεδία διερεύνησης ήταν οι απόψεις για τον νέο Νόμο για τα Εργασιακά και τον Πτωχευτικό Κώδικα αλλά και η κατάσταση των Επιχειρήσεων. Το 89% του δείγματος ήταν επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζόμενους, το 77% μέχρι 5 εργαζόμενους και το 12% από 6 έως 10 εργαζόμενους.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

 • Το 75% δηλώνει ότι υπέστη μεγαλύτερες ή μικρότερες ζημιές κατά την περίοδο της πανδημίας, έναντι ενός 24% που δηλώνει ότι οι ζημιές ήταν μικρές ή και μηδαμινές.
 • Μόλις το 31% θεωρεί ότι βοήθησαν τα μέτρα στήριξης Επιχειρήσεων και εργαζομένων από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα από την Κυβέρνηση, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της τάξης του 66% θεωρεί ότι δεν βοήθησαν ικανοποιητικά.
 • Παρ’ όλα αυτά, το 68% αισθάνονται αισιόδοξοι για την πορεία της δικής τους Επιχείρησης, ενώ το 31% αισθάνονται λίγο (23%) ή και καθόλου (8%) αισιόδοξοι.
 • Το 7% δηλώνει ότι έχει ανοικτό στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο που δεν ικανοποιεί, ενώ το 17% έχει ανοιχτές σημαντικές οφειλές σε Εφορία, Τράπεζες, ΙΚΑ και αλλού που δεν μπορεί να ικανοποιήσει.
 • Το 53% απαντάει ότι ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας απειλεί με πτώχευση –ακόμα και απώλεια της πρώτης κατοικίας – όλο και περισσότερους, με το 22% να έχει διαφορετική άποψη, ενώ ένα ογκώδες 25% δεν απαντά / δεν γνωρίζει.
 • Το 45% θεωρεί ότι η αφαίρεση του ακινήτου, η μίσθωση για 12 χρόνια και η δυνατότητα αγοράς του μετά την 12ετία χωρίς να αφαιρούνται τα μισθώματα που καταβλήθηκαν, δεν είναι μια καλή ρύθμιση. Αντίθετα, θετική άποψη για αυτή την ρύθμιση έχει το 30% με το 25% να μην απαντά, να μην γνωρίζει.
 • Το 65% θεωρεί ότι με δεδομένες τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας (διαδίκτυο, τηλεργασία κ.ά), ήταν αναγκαίο να προσαρμοστεί η εργατική νομοθεσία η οποία δεν είχε αλλάξει από το 1982. Αντίθετη άποψη είχε το 26%.
 • Το 50% διαφωνεί με την θέσπιση του δικαιώματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, εφόσον το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Στην ερώτηση αναφερόταν το παράδειγμα, ότι μπορεί κάποιος να εργάζεται 10 ώρες την ημέρα για ένα χρονικό διάστημα και να παίρνει σε αντάλλαγμα ρεπό, περισσότερες άδειες, ή μειωμένο ωράριο.  Θετική άποψη εξέφρασε το 47%.
 • Το 54% βλέπει θετικά τη δυνατότητα στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας για εργασία τέσσερις ημέρες την εβδομάδα χωρίς μείωση των αποδοχών. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το 42%.
 • Το 53% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά την αύξηση του ορίου για υπερωρίες στις 150 ώρες το χρόνο για διευκόλυνση όσων επιχειρήσεων και εργαζομένων το θέλουν. Αντίθετη άποψη είχε το 43%.
 • Το 51% θεωρεί ότι καταργείται το 8ωρο, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 45%.
 • Το 78% κρίνει θετικά ότι με τον Νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο της τηλεργασίας και κατοχυρώνεται το «δικαίωμα στην αποσύνδεση», ώστε όσοι εργάζονται με τηλεργασία να κλείνουν τους υπολογιστές και να μην είναι διαθέσιμοι σε κλήσεις και μηνύματα, μετά το τέλος του ωραρίου τους. Αντίθετη άποψη έχει το 17%.
 • Το 89% κρίνει θετικά ότι θεσπίστηκαν μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς, όπως η άδεια 14 ημερών με αποδοχές για τους νέους πατέρες, γονική άδεια και για τους δύο γονείς με επιδότηση για δύο μήνες από τον ΟΑΕΔ, δικαίωμα των γονέων για ευέλικτο ωράριο και τηλεργασία.  Αντίθετη άποψη έχει το 7%.
 • Το 72% αντιμετωπίζει θετικά την εισαγωγή «ψηφιακής κάρτας εργασίας» ώστε να καταγράφεται αυτόματα ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, οι υπερωρίες, η υπερεργασία κ.α. και θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο Εργασίας. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 25%.
 • Το 84% έχει θετική άποψη για τις προβλέψεις για την προστασία των εργαζομένων σε συνεργατικές πλατφόρμες, όπως π.χ. των εργαζομένων σε delivery κ.λπ. όπως το δικαίωμα στη συνδικαλιστική έκφραση και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αντίθετη άποψη είχε το 10%.
 • Το 54% θεωρεί θετικό ότι εξισώνονται οι αποζημιώσεις των εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλλήλων. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 15%, ενώ το 31% επιφυλάχθηκε μη απαντώντας.
 • Το 68% θεωρεί θετικό μέτρο την θέσπιση Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής στην θέση του ΣΕΠΠΕ. Αντίθετη άποψη είχε το 21%.
 • Συνολικά για τον νέο Νόμο για τα Εργασιακά θετική άποψη έχει το 52% έναντι ενός ποσοστού 40% που εξέφρασε αρνητική άποψη
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

Σχετικά άρθρα

Νέα άρθρα